Laravel - polska dokumentacja

Nieoficjalne tłumaczenie dla wersji 4.0

Instalacja

Zainstaluj Composer

Laravel wykorzystuje Composer do zarządzania swoimi zależnościami. Pierwszym krokiem jest pobranie pliku composer.phar. Jeśli będziesz już miał archiwum PHAR, możesz trzymać je lokalnie w katalogu swojego projektu lub przenieść je do folderu usr/local/bin, aby móc z niego korzystać globalnie w systemie. Na platformie Windows, dla Composera możesz użyć instalatora Windows.

Zainstaluj Laravel

Za pośrednictwem Composer Create-Project

Możesz zainstalować Laravel przy pomocy polecenia Composera z poziomu linii komend `create-project:

composer create-project laravel/laravel

Za pośrednictwem zwykłego downloadu

Jeśli masz już zainstalowany Composer, pobierz najnowszą wersję frameworka Laravel i wypakuj ją do katalogu na swoim serwerze. Następnie z poziomu głównego katalogu projektu wykonaj komendę php composer.phar install (lub composer install), aby zainstalować zależności dla frameworka. Ten proces wymaga, aby na serwerze był zainstalowany Git.

Jeśli chcesz update'ować framework Laravel, możesz skorzystać z komendy php composer.phar update.

Wymagania dla serwera

Framework Laravel ma kilka wymagań systemowych:

Konfiguracja

Laravel na początku właściwie nie wymaga dodatkowej konfiguracji. Możesz od razu przystąpić do pracy! Możesz jednak zechcieć spojrzeć na plik app/config/app.php i jego dokumentację. Znajduje się w nim kilka opcji, takich jak timezone i locale, które możesz chcieć zmienić w zależności od wymagań Twojej aplikacji.

Uwaga: Opcją konfiguracyjną, którą na pewno powinieneś ustawić, jest opcja key z pliku app/config/app.php. Ta wartość powinna zawierać losowy, 32 znakowy ciąg. Ten klucz jest używany podczas kodowania danych. Zakodowane dane nie będą bezpieczne dopóki klucz nie będzie poprawnie ustawiony. Wartość dla klucza, może zostać ustawiona szybko poprzez następującą komendę dla artisan: php artisan key:generate.

Uprawnienia

Laravel wymaga, aby dla katalogu app/storage ustawione były prawa do zapisu dla właściciela, na serwerze. W niektórych przypadkach wymagane są również prawa do wykonywania przez wszystkich użytkowników. Najlepiej zachować zgodność z innymi katalogami. Zalecane uprawnienia to: drwxr--r--x

Ścieżki

Niektóre ze ścieżek do folderów frameworka są konfigurowalne. Aby zmienić lokalizację dla tych katalogów, należy edytować plik bootstrap/paths.php.

Uwaga: Laravel jest zaprojektowany w ten sposób, aby chronić kod Twojej aplikacji oraz pliki lokalne. Dzieje się to poprzez umieszczenie wyłącznie niezbędnych plików w folderze o dostępie publicznym. Zalecane jest również, abyś ustawił katalog public jako documentRoot (inaczej, główny katalog na który kieruje domena) lub umieścił zawartość katalogu public w głównym folderze, a wszystkie inne pliki Laravel poza nim.

Przyjazne adresy URL

Framework dostarcza swój własny plik public/.htaccess, który pozwala na stosowanie adresów bez części index.php. Jeśli używasz serwera Apache, upewnij się, że włączony jest moduł mod_rewrite.

Jeśli plik .htaccess dostarczony razem z Laravel nie działa z Twoim serwerem Apache, możesz spróbować tej konfiguracji pliku:

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^ index.php [L]
Fork me on GitHub