Laravel - polska dokumentacja

Nieoficjalne tłumaczenie dla wersji 4.0

Schemat działania

Wprowadzenie

Schemat działania frameworka jest dosyć prosty. Żądanie dociera do Twojej aplikacji i jest wysyłane do odpowiedniej reguły routingu lub kontrolera. Stamtąd, odpowiedź jest wysyłana z powrotem do przeglądarki i wyświetlana na ekranie. Czasami możesz zechcieć wykonać jakieś operacje przed lub po tym jak dana reguła routingu zostanie wywołana. Mamy kilka możliwości, aby to zrobić. Pierwszą z nich jest wykorzystanie plików "startowych", a drugą zdarzeń apliakcji.

Pliki startowe

Pliki startowe Twojej aplikacji znajdują się w katalogu app/start. Domyślnie dołączone są trzy pliki: global.php, local.php oraz artisan.php. Aby uzyskać więcej informacji na temat pliku artisan.php, zajrzyj do rozdziału linia komend Artisan.

Plik startowy global.php zawiera domyślnie kilka podstawowych rzeczy, takich jak rejestracja logowania oraz dołączanie pliku app/filters.php. Możesz jednak dodać do tego pliku cokolwiek tylko chcesz. To co dodasz będzie dołączane do każdego wywołania Twojej aplikacji, niezależnie od środowiska. Z drugiej strony, plik local.php, jest wywoływany tylko wtedy, gdy aplikacja działa w środowisku local. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat środowisk, zajrzyj do rozdziału konfiguracja.

Oczywiście, jeśli posiadasz inne środowiska poza local, to dla nich również możesz utworzyć pliki startowe. Będą one automatycznie wczytywane, kiedy Twoja aplikacja będzie działała w danym środowisku.

Zdarzenia aplikacji

Możesz wykonywać określone działania przed lub po wykonaniu żądania do aplikacji. Możesz to osiągnąć poprzez rejestrację zdarzeń before, after, close, finish lub shutdown:

Rejestrowanie zdarzeń aplikacji

App::before(function()
{
    //
});

App::after(function($request, $response)
{
    //
});

Obserwatory dla tych zdarzeń będą uruchomione przed (before) i po (after) każdym żądaniu do Twojej aplikacji.

Fork me on GitHub