Laravel - polska dokumentacja

Nieoficjalne tłumaczenie dla wersji 4.0

Poczta

Konfiguracja

Laravel zapewnia czysty, prosty interfejs API dla popularnej biblioteki SwiftMailer. Plikiem konfiguracji poczty jest app/config/mail.php i zawiera opcje pozwalające na zmianę hosta SMTP, port i danych dostępu, a także ustawić globalny parametr from dla wszystkich wiadomości dostarczonych przez bibliotekę. Możesz użyć dowolnego serwera SMTP, który chcesz. Jeśli chcesz korzystać z funkcji PHP mail aby wysłać pocztę, możesz zmienić parametr driver na wartość mail w pliku konfiguracyjnym. Sterownik sendmail jest również dostępny.

Podstawowe użycie

Metoda Mail::send służy do wysyłania wiadomości e-mail:

Mail::send('emails.welcome', $data, function($message)
{
  $message->to('foo@example.com', 'John Smith')->subject('Welcome!');
});

Pierwszy argument przekazywany do metody send to nazwa widoku, który powinien zostać użyty jako treść wiadomości. Drugi, to $data zawierający dane które powinny być przekazywane do widoku, natomiast trzeci jest funkcją Closure pozwalającą określić dodatkowe opcje dotyczące wiadomości e-mail.

** Note:** Zmienna $message jest zawsze przekazywana do widoku wiadomości e-mail, a także pozwala na osadzanie załączników inline. Najlepiej uniknąć przekazywania zmiennej $message w widoku wiadomości.

Możesz także określić zwykły widok tekstu do użycia w dodatku do widoku HTML:

Mail::send(array('html.view', 'text.view'), $data, $callback);

Alternatywnie, możesz określić tylko jeden typ widoku za pomocą kluczy html lub text:

Mail::send(array('text' => 'view'), $data, $callback);

Możesz określić inne opcje dla wiadomości e-mail, takie jak kopie wiadomości czy załączniki:

Mail::send('emails.welcome', $data, function($message)
{
  $message->from('us@example.com', 'Laravel');

  $message->to('foo@example.com')->cc('bar@example.com');

  $message->attach($pathToFile);
});

Podczas załączania plików do wiadomości, można również określić typ MIME oraz/lub nazwy pliku:

$message->attach($pathToFile, array('as' => $display, 'mime' => $mime));

** Note: ** Instancja $message przekazywana do funkcji Closure jest rozbudowaniem klasy wiadomości biblioteki SwiftMailer, pozwala to na wywołanie dowolnej metody tej klasy do zbudowania wiadomości e-mail.

Osadzanie załączników inline

Osadzanie obrazów w wiadomości jest zazwyczaj skomplikowane. Laravel natomiast dostarcza wygodny sposób do załączania obrazów do Twoich wiadomości i dostarcza właściwy CID.

** Osadzanie obrazu w widoku wiadomości e-mail **

Oto zdjęcie:

Wstawianie surowych danych w widoku e-mail

Oto obraz z surowymi danymi:

Należy pamiętać, że zmienna $message jest zawsze przekazywana do widoku e-mail przez klasę Mail.

Kolejkowanie poczty

Ponieważ wysyłanie wiadomości e-mail może wydłużyć responsywność Twojej aplikacji, wielu programistów decyduje się na kolejkowanie wiadomości do wysyłania w tle. Laravel ułatwia tą czynność wbudowanym API do kolwjkowania. Aby dodać wiadomość do kolejki, po prostu użyj metody queue klasy Mail:

Kolejkowanie wiadomości

Mail::queue('emails.welcome', $data, function($message)
{
  $message->to('foo@example.com', 'John Smith')->subject('Welcome!');
});

Możesz również określić ilość sekund za ile chcesz wysłać wiadomość używając metody later:

Mail::later(5, 'emails.welcome', $data, function($message)
{
  $message->to('foo@example.com', 'John Smith')->subject('Welcome!');
});

Jeżeli chcesz określić do której kolejki dodać wiadomość możez to zrobić za pomocą metod queueOn ilaterOn`:

Mail::queueOn('queue-name', 'emails.welcome', $data, function($message)
{
  $message->to('foo@example.com', 'John Smith')->subject('Welcome!');
});

Poczta i budowa aplikacji lokalnie

Podczas tworzenia aplikacji wysyłającej wiadomości e-mail zwykle chce się wyłączyć opcję wysyłania wiadomości z Twojej maszyny lokalnej. Aby to zrobić musisz korzystać z metody Mail::pretend lub ustawić opcję pretend w pliku app/config/mail.php na true. Kiedy obiekt do wysyłania poczty jest w trybie pretend wiadomość będzie zapisana w logach aplikacji zamiast wysłana do odbiorcy.

Włączanie trybu pretend

Mail::pretend();
Fork me on GitHub